Tanácsadás

Tanácsadói tevékenységünk keretében segítünk:

 • cégalapítással
 • átalakulással
 • más adózási formára történő áttéréssel (pl.: EVA  > KATA )
 • felszámolással
 • egyéb adózással

kapcsolatos kérdésekben.

A fentieken túlmenően segítséget tudunk nyújtani gazdasági társasága, vállalkozása jogi képviseletében és vállalkozása megszüntetésében.

Egyéni vállalkozás

Egyéni vállalkozások kapcsán a következő tevékenységeket látjuk el:

 • az SZJA törvényben meghatározott (szállítók, vevők, tárgyi eszközök, bevételek és kiadások) nyilvántartásának vezetése
 • évközben felmerülő adatszolgáltatások elkészítése
 • év végi zárlati teendők elvégzése
 • adóbevallások elkészítése
 • vállalkozói igazolvány kiváltása előtti tanácsadás
 • adóhatósággal történő kapcsolattartás, egyeztetés lebonyolítása

Kft., Bt. > Társasvállkozások

Társasvállalkozások esetében a következő tevékenységéket látjuk el

 • analitikus nyilvántartások vezetése
 • főkönyvi (vevő, szállító, pénztár, bankszámla) könyvelés
 • évközi- és év végi adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítése
 • éves beszámolók elkészítése, letétbe helyezése
 • szabályzatok (pl.: számviteli politika) elkészítése

Bérszámfejtés, munkaügy

 • havi jövedelmek, bérek számfejtése
 • hatóságokkal folytatott teljes körű ügyintézés
 • képviselet az eljáró hatóságok előtt (NAV, OEP, önkormányzatok)
 • KSH adatszolgáltatás elkészítése
 • munkaszerződések, szerződésmódosítás elkészítése
 • munkaviszony megszűnésével kapcsolatos nyomtatványok elkészítése